Eerstejaars Overleg Orgaan

Het Eerstejaars Overleg Orgaan valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Vice-voorzitter. Dit overleg orgaan, bekend als het EOO, bestaat uit een aantal afgevaardigden uit het eerste jaar. Het doel van dit overleg orgaan is een brug slaan tussen het Bestuur en de eerstejaars. Hierin komt via deze afgevaardigden jullie mening aan bij het Bestuur. Daarnaast zal er ook veel informatie vanuit het Bestuur gaan richting jullie. Communicatie is erg belangrijk en het Bestuur is er erg geïnteresseerd in wat er leeft en speelt onder de eerstejaars.