Beheer en Advies Orgaan

Beheer en Advies Orgaan

Het Bestuur wordt geadviseerd door het Beheer en Advies Orgaan. Dit zijn mensen uit het bedrijfsleven met elk hun eigen expertise, op juridisch, financieel en horeca gebied. Zij staan het Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies bij. Tevens beheren zij het eigen vermogen van Amphitryon. Ieder BAO-lid neemt meerdere jaren zitting in het Beheer en Advies Orgaan, zodat de continuïteit voor de lange termijn gewaarborgd blijft. Dit bestaat momenteel uit de volgende personen; Albert Berghof, Lisette de Leeuw Cox, Otto Figge, Jeroen Smit en Stijn Hamers.