Pedel van het Bestuur

Deze persoon is het klankbord van het Bestuur en helpt hen tijdens de ALV.
Daarnaast mag de Pedel mee naar gala's van de Alliantie.