Geledingen

Geledingen zijn een ander soort groepering binnen de Vereniging. Geledingen zijn groepen die een gezamenlijke passie delen. De leden van geledingen komen uit verschillende lichtingen, waar je gedurende je gehele lidmaatschap lid van kunt worden. Hieronder vind je de verschillende geledingen die SV Amphitryon rijk is.