International Committee

De International Committee valt onder de Sport, Cultuur en Educatie Coördinator. De commissie bestaat uit verschilLende leden van de Nederlandse en internationale stroom. Zij helpen de internationals met de eerste stappen binnen de Vereniging. Ze helpen hen bijvoorbeeld met het organiseren van activiteiten, vertalen tijdens de Algemene Leden Vergaderingen en tijdens de Introductie. Tot slot ondersteunen ze de internationals voorafgaand aan hun Lidmaatschap en hun leven in Nederland middels een buddy systeem. Dit buddy systeem wordt begeleid vanuit Amphitryon en ondersteund door de Hotel Management School Maastricht.