Kas Controle Commissie

De Kas Controle Commissie is een commissie die bestaat uit drie of meer personen, waarvan minimaal één oud-Penningmeester van het Bestuur en/of de Sociëteit. Deze commissie controleert de uitgaven en het financiële beleid van Het Bestuur. Zij staat onder leiding van de Voorzitter en brengt twee keer per jaar, indien wenselijk, verslag uit aan de ALV. Om deel uit te maken van deze commissie dient men door een stemming te gaan in de ALV.